Tegel Kunci Roman 2018

kacarita putra nata ing majapahit, bak aran raden bondhankajawan ing tarub, mirêng pawarta yen nagara majapahit dibêdhah tumenggung dêmak, malah si baginda selamat penegak jroning kota, ora karuhan mênyang ngêndi tindake, rumasa ora kapenak panggalihe, banjur tindak marang majapahit, tindake keramik lantai rumah minimalis modern raden bondhankajawan namur kula, nungsung kabar ing ngêndi dununge ingkang rama, satêkane surabaya, mirêng warta yen ingkang rama sang raja têdhak ing ampel, nanging banjur gêrah, raden bondhankajawan nuli sowan ngabêkti.dan juga perlu keahlian pakar yang kompeten.

... Read more